Sửa máy nước nóng lạnh

Sửa máy nước nóng lạnh

  • Máy không nóng.
  • Máy bơm nước yếu.
  • Máy không bơm nước vào.
  • Máy chạy nóng.
  • máy không lên nguồn.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *